Bielski, B. i Drzymała, D. (2021) „MANAGING SUPPLY NETWORKS BASED ON THE SMART CITY CONCEPT – A REVIEW OF GOOD PRACTICES”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 48(2), s. 7–15. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.001.