Kozłowska, A. (2014) „Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 40, s. 109–124. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2013.009.