Ludwikowska, M. (2013) „Błędy popełniane w systemie motywacji pracowników”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 39, s. 153–165. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2012.011.