Tadych, J. (2013) „Strategiczna Karta Wyników – narzędzie pomiarowe czy coś więcej?”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 39, s. 35–42. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2012.003.