Liczmańska, K. (2011) „Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 38, s. 91–102. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2011.007.