Lewandowski, M. (2019) „POMIAR MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I INFORMACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(4), s. 115–122. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.049.