Keil, S. (2019) „SPECJALIZACJA I JEJ ZNACZENIE DLA INNOWACJI – PERSPEKTYWA HISTORYCZNA W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI STRATEGII INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(4), s. 77–87. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.046.