Szczepaniak, B. (2018) „MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE W SEKTORZE FMCG”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(3), s. 31–41. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.030.