Kozłowska, A. i Pańkowski, A. (2018) „ZASTOSOWANIE MODELU AIDA W OCENIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(1), s. 59–68. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.005.