Yudin, V. (2018) „RODZAJE I WYBRANE ASPEKTY AGRO RYZYKA”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 44(4), s. 199–208. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2017.060.