Chowaniec, M. A. (2018) „CONTROLLING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(2), s. 39–49. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.019.