Guzek, M. K. (2018) „ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W PRZEZWYCIĘŻANIU RÓŻNIC KULTUROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(2), s. 7–16. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.016.