Kozłowska, A. (2017) „REKLAMA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH: KRYTYCZNA ANALIZA MODELI REKLAMOWYCH”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 44(4), s. 39–51. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2017.049.