Leoński, W. (2018) „WPŁYW PROJEKTU ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚC BIZNESU NA WDROŻENIE CSR W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 44(4), s. 75–85. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2017.052.