Senczyszyn, E. (2017) „ELEMENTY SPRAWNEGO DZIAŁANIA KADRY KIEROWNICZEJ W UKIERUNKOWYWANIU POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 44(2), s. 7–17. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2017.015.