Kozłowska, A. (2016) „CELE REKLAMOWE. WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43(2), s. 125–139. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.023.