Drews, A. (2016) „KOMPARACJA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43(1), s. 89–101. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.006.