Krupa, P. (2016) „WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA IT DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43(1), s. 75–88. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.005.