Drabkowska-Skarba, Marta. 2016. „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CZY CELOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE? – ANALIZA PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA NEXT PLC”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (4):115-35. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.051.