Gierańczyk, Wiesława, i Agata Sadoch. 2016. „REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW PUBLICZNEGO WSPARCIA INNOWACJI W OKRESIE 2011-2013”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (4):59-77. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.047.