Gojny, Magdalena. 2016. „KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 43 (1):115-26. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.008.