Flak, Olaf, i Grzegorz Głód. 2015. „WYNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG BAROMETRU BIZNESU W 2014 W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (2):111-35. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.023.