Kalinowski, Marek. 2015. „ZASTOSOWANIE GIER DECYZYJNYCH W ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (2):101-10. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.022.