Dobrowolska, Emilia. 2015. „POMIĘDZY RYWALIZACJĄ A WSPÓŁPRACĄ – STRATEGIA KOOPETYCJI W KLASTRACH ICT”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (2):83-100. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.021.