Niedzielski, Eugeniusz. 2015. „ROZBIEŻNOŚCI PRAKTYKI I TEORII ZARZĄDZANIA”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (2):21-32. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.017.