Leoński, Wojciech. 2015. „WORK – LIFE BALANCE JAKO PRAKTYKA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (1):127-37. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.010.