Glabiszewski, Waldemar. 2015. „Potencjał Absorpcyjny W świadomości Naczelnego Kierownictwa banków”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 41 (2):143-52. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.024.