Bohdziewicz, Piotr. 2015. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi W Organizacji Jako Obszar Zastosowania Logistyki”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 41 (2):9-20. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.013.