Szymański, Grzegorz. 2014. „Postawa Dzieci Wieku Wczesnoszkolnego Do Reklamy Telewizyjnej”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 41 (1):163-73. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.011.