Winiaszewska, Natalia. 2021. „ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KLIENTA BRANŻY ODZIEŻOWEJ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 48 (2):43-58. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.004.