Kozłowska, Anna. 2014. „Oddziaływanie Reklamy Na Motywy Zakupowe: Ramy Koncepcyjne”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 40 (luty):109-24. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.009.