Ludwikowska, Małgorzata. 2013. „Błędy popełniane W Systemie Motywacji pracowników”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 39 (luty):153-65. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.011.