Lewandowski, Mariusz. 2019. „POMIAR MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I INFORMACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45 (4):115-22. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.049.