Keil, Svetlana. 2019. „SPECJALIZACJA I JEJ ZNACZENIE DLA INNOWACJI – PERSPEKTYWA HISTORYCZNA W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI STRATEGII INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45 (4):77-87. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.046.