Kozłowska, Anna, i Andrzej Pańkowski. 2018. „ZASTOSOWANIE MODELU AIDA W OCENIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45 (1):59-68. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.005.