Yudin, Vladimir. 2018. „RODZAJE I WYBRANE ASPEKTY AGRO RYZYKA”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 44 (4):199-208. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.060.