Chowaniec, Magdalena Anna. 2018. „CONTROLLING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45 (2):39-49. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.019.