Guzek, Monika Katarzyna. 2018. „ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W PRZEZWYCIĘŻANIU RÓŻNIC KULTUROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45 (2):7-16. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.016.