Caban-Piaskowska, Katarzyna, i Marcin Mielczarek. 2017. „HETEROGENICZNOŚĆ ZJAWISKA KONKURENCJI W ZAWODACH ARTYSTYCZNYCH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 44 (4):65-74. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.051.