Kozłowska, Anna. 2017. „REKLAMA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH: KRYTYCZNA ANALIZA MODELI REKLAMOWYCH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 44 (4):39-51. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.049.