Leoński, Wojciech. 2018. „WPŁYW PROJEKTU ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚC BIZNESU NA WDROŻENIE CSR W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 44 (4):75-85. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.052.