Senczyszyn, Ewelina. 2017. „ELEMENTY SPRAWNEGO DZIAŁANIA KADRY KIEROWNICZEJ W UKIERUNKOWYWANIU POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 44 (2):7-17. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.015.