Kozłowska, Anna. 2016. „CELE REKLAMOWE. WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 43 (2):125-39. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.023.