Drews, Agnieszka. 2016. „KOMPARACJA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 43 (1):89-101. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.006.