Krupa, Patryk. 2016. „WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA IT DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 43 (1):75-88. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.005.