GOJNY, M. KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, [S. l.], v. 43, n. 1, p. 115–126, 2016. DOI: 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.008. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2016.008. Acesso em: 26 wrz. 2023.