Drabkowska-Skarba, M. (2016). SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CZY CELOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE? – ANALIZA PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA NEXT PLC. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(4), 115–135. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.051