Gierańczyk, W., & Sadoch, A. (2016). REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW PUBLICZNEGO WSPARCIA INNOWACJI W OKRESIE 2011-2013. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(4), 59–77. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.047