Gojny, M. (2016). KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43(1), 115–126. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.008