Flak, O., & Głód, G. (2015). WYNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG BAROMETRU BIZNESU W 2014 W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(2), 111–135. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.023